Wat gaan we doen met het pensioen ?


Sinds het begin van de economische crisis lijkt het wel of er dagelijks wel iets in het nieuws is op het gebied van pensioenen en andere levensverzekeringen.

De woekerpolisaffaire, de problemen met de dekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen en nu weer de discussies over het nieuwe pensioenakkoord en de nieuwe WFT module pensioenen die het aantal financieel adviseurs dat zich bezig mag houden met pensioenen drastisch zal verminderen. Lees verder…

Advertenties

Nibud : Verlagen kinderopvangtoeslag klap voor ouders


21 september 2010

Ouders met kinderen die naar de opvang gaan, hebben in 2011 fors minder te besteden. Het verlagen van de kinderopvangtoeslag, een van de maatregelen die het kabinet in 2011 neemt, treft hen hard in de portemonnee. Ook gepensioneerden leveren behoorlijk in, zij hebben er vooral last van dat de pensioenuitkeringen niet worden geïndexeerd. Dit blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) naar aanleiding van de Miljoenennota 2011. Over het algemeen gaat bijna iedereen erop achteruit. Dit varieert van een paar euro’s per maand voor de lagere inkomens tot rond de twintig euro per maand voor de hogere inkomens.

Wel of geen kinderopvang scheelt tientallen euro’s per maand

Het Nibud heeft berekend dat tweeverdieners (bruto jaarinkomen € 40.000 en € 20.000) met 2 kinderen die 3 dagen naar de kinderopvang gaan er € 77 per maand op achteruit gaan. Eenzelfde soort gezin dat geen gebruik maakt van kinderopvang heeft maandelijks € 12 minder te besteden. Met de Nibud Kinderopvangberekenaar 2011 kunnen ouders zelf berekenen hoeveel geld zij in 2011 aan de kinderopvang kwijt zijn. Het Nibud raadt deze ouders aan bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag het jaarinkomen zo goed mogelijk in te schatten, zodat er later geen geld teruggestort hoeft te worden.

Lees verder “Nibud : Verlagen kinderopvangtoeslag klap voor ouders”