De hardloopster en de “vliegtuigman” van de Maasdijk


Bijna elke dag zie ik ze en ik bewonder ze allebei.
Niet om hun uiterlijk; daarvoor zie ik ze te kort.
Niet om wie ze zijn want ik ken ze verder niet.
Nee, ik bewonder ze om wat ze doen.

De hardloopster

Zij is er met weer en wind,
regen, hagel, sneeuw, storm of juist extreme hitte.
Altijd loopt zij rond 07:45 haar route.
Komend vanaf de richting ‘s-Gravenzande loopt zij richting Oranjesluis en terug.
Haar in een staart, mond iets open en blik op oneindig.
Soms kijk ik haar aan maar zij lijkt het niet te zien.
Zij is gefocust op haar doel; haar route lopen.

De “vliegtuigman”

Hij komt op zijn fiets aanrijden bij de rotonde bij “De Bosrand”
Handen in de zakken, langs zijn lichaam of op zijn rug maar nooit aan het stuur.
En dan komt de helling richting “De Bosrand”
De armen gaan omhoog en hij houdt ze gespreid
Als een vliegtuig gaat hij naar beneden.
Zoals we allemaal als kind wel eens deden.
Ook hem kijk ik soms aan maar hij lijkt het niet te zien.
Hij is weer even kind, elke dag opnieuw.

Ik bewonder ze allebei
Haar om haar vastberadenheid
Hem omdat hij elke dag even kind durft te zijn.

Advertenties

De Zienswijze Feyenoord City nog eens bekeken


Op 6 juni 2018 ontving ik deze mail van DCMR :

Geachte heer, mevrouw,
 
In de periode van 5 januari tot 15 februari 2018 heeft u gereageerd op het Startdocument bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER) Feyenoord City. Uw reactie heeft nummer    8c    gekregen.
 
Bijgaand ontvangt u namens het college van B&W van de gemeente Rotterdam de Nota van Beantwoording Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Bestemmingsplan Feyenoord City, vastgesteld op 5 juni 2018. Hierin kunt u met het nummer van uw reactie de beantwoording opzoeken via de tabel in de bijlage.
 
De bijgevoegde brief van het college aan het projectbureau Feyenoord City bevat een beschrijving van de aandachtspunten voor het milieueffectrapport .
 
Met vriendelijke groet,
 
Adviesloket RenL
xxxxxxxxxxxxxxx
Medewerker Procesbeheer
 
Hetgeen ik had ingestuurd viel terug te vinden onder 3.3.20

Indieners vragen waarom de gemeente Rotterdam in Feyenoord-City renovatie van De Kuip niet heeft meegenomen als alternatief voor peperdure en risicovolle nieuwbouw?

Een van de indieners geeft als oplossing om Feyenoord City te realiseren door de omgeving Cor Kieboomplein met de Kuip te verbinden door middel van een tunnel op de plaats waar nu de Stadionweg is. Deze zou een of meer uitgangen richting parkeerterreinen kunnen krijgen. Voorkomen wordt een keuze voor onnodige nieuwbouw in combinatie met verplichte verhuizing van ondernemers (panden moeten worden gesloopt). Daarnaast geeft deze indiener aan dat horeca en entertainment al aanwezig zijn op de Cor Kieboomplein. Door het aanleggen van de tunnel zou op de plaats van de Stadionweg een park gecreëerd kunnen worden. Met het geld dat op deze manier wordt gespaard, kunnen heel veel projecten voor Rotterdam Zuid worden gefinancierd.

Een indiener wijst erop dat het peperdure nieuwbouw project niet realistisch en niet te onderhouden is op langere termijn in verband met het wegvallen van Europees voetbal voor Nederlandse voetbalclubs.

Dit zal niet alleen een gigantisch negatief effect hebben voor de directe inkomsten van Feyenoord City, maar ook de aantrekkingskracht van Feyenoord City richting buitenlandse toeristen.

(zienswijzen 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 22C, 23C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 32C, 33C, 34C, 37C, 38C, 39C, 40C, 42C, 43C)

In het MER zal een apart hoofdstuk worden opgenomen hoe gekomen is tot de keuze voor een nieuw stadion op de huidige locatie, conform het advies van de commissie voor de m.e.r..

Hierbij wordt ingegaan op de vergelijking tussen het voorliggende plan en renovatie van de Kuip. In de onderbouwing van de locatiekeuze is al eerder ingegaan op de meerwaarde van het huidige plan ten opzichte van een stadion in de Stadiondriehoek.

Ondertunneling van de Stadionweg zien we als een dure optie, die de keuze voor een stadion (renovatie of nieuwbouw) in de Stadiondriehoek nog onaantrekkelijker maakt en beperkte toegevoegde waarde heeft.

De stelling dat het project niet realistisch is, onderschrijven wij niet. De haalbaarheidsstudie heeft de financiële haalbaarheid aangetoond. Het college gaat er vanuit dat dit de komende periode in de uitwerking bevestigd zal worden.

Onder dit punt vinden we twee punten waarvan de antwoorden inmiddels onjuist zijn gebleken .
De meerwaarde van het huidige plan t.o.v. de Stadiondriehoek is er niet. Uit meerdere afbeeldingen en stukken is gebleken dat juist de gekozen locatie (zoals ze het zelf zo graag noemen) suboptimaal is.
Dat het plan niet realistisch is dat is deze week duidelijk gebleken toen er dankzij Stadion op Zuid meer van het ISG naar buiten kwam dan gewenst was.
2018-08-31 15_56_19-Stadion Feijenoord - Google Maps
De suggesties de Stadionweg te vervangen door een tunnel waardoor een verbinding zou ontstaan met het Cor Kieboomplein waar alle horeca etc al aanwezig zijn was van mij afkomstig.
Zonder enige onderbouwing (waar kennen we dat van ?) werd dit afgedaan als een (te) dure optie.
Natuurlijk is deze optie niet goedkoop maar je kan je met de kennis die we inmiddels hebben serieus afvragen of dit wel duurder is dan het alternatief.
Bij een nieuw stadion op de voorgestelde plek zal immers ook flink geïnvesteerd moet worden in infrastructuur. Zo is er daar nu nog geen goede verbinding vanaf de snelweg en is er ook geen treinstation dat bovendien ook weer voorbereid zal moeten zijn op het scheiden van supportersstromen.
Allebei zijn bij de stadiondriehoek wel aanwezig plus een tram die voor de deur stopt en de watertaxi die bij de Piet Smitkade een halte heeft.
Ik ben dan ook erg benieuwd of er onder de supporters iemand te vinden is met voldoende know-how om de kosten van een tunnel af te zetten tegen de extra investeringen die noodzakelijk zijn voor een goede bereikbaarheid van de beoogde locatie zodat ook dit derde punt als onjuist afgedaan kan worden.

Waarom ik tegen Feyenoord City ben


Al ruim 10 jaar is “mijn cluppie” Feyenoord bezig met het idee dat ze meer bezoekers moeten kunnen ontvangen en dat dat bovendien beter moet.

Op die manier zouden de inkomsten omhoog kunnen waardoor het spelersbudget omhoog kan en “we” vaker mee kunnen doen om nationale en zelfs internationale prijzen.

Opvallend was dat het nieuwe bestuur dat op dat moment aantrad volledig geselecteerd leek op de mogelijke inbreng bij de realisatie daarvan.

Een van de eerste ideeën was een grotere kopie van de Kuip op Varkenoord maar ook kwam al snel het idee van een stadion dat met zijn kont in de Maas moest liggen.

Om begrijpelijke redenen werd al snel van het laatste idee afgezien.

Oorspronkelijk had ik nog met het idee van een grotere Kuip op Varkenoord kunnen leven. Toen wist ik echter nog niet wat dat allemaal in zou houden voor het verlies van de unieke sfeer van onze Kuip.

Op het moment dat Nederland in de race leek voor het organiseren van het WK voetbal kwamen de plannen in een stroomversnelling en werden we geconfronteerd met het plan “Het nieuwe Stadion”. Een voor Feyenoord veel te groot ultramodern en sfeerloos superstadion. Hier kon ik totaal niet mee leven en gelukkig was ik niet de enige. Vooral de mensen van Red de Kuip en Lunatic News en natuurlijk Jos Verveen hebben er in belangrijke mate voor gezorgd dat HNS uiteindelijk niet door zou gaan.

Vanaf het moment dat Red de Kuip met de eerste renovatieplannen kwam en daarbij naar buiten bracht welke bepalende kenmerken van De Kuip bij eventuele nieuwbouw niet meer toegestaan zouden zijn was het voor mij duidelijk dat in mijn ogen nieuwbouw geen optie zou zijn. Dit was nog los van alle financiële verschillen.
Feyenoord en (de sfeer van) De Kuip zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Even leek het er toen op dat de beslissers uit hun droom waren ontwaakt en dat ze voor renovatie van het mooiste en eerste echte voetbalstadion ter wereld zouden kiezen.

Helaas bleek dat van korte duur en lieten de mensen die hierover beslissen het geselecteerde plan klappen op een bedrag van 16 miljoen euro. Op dat moment leek dat nog enigszins redelijk maar toen wisten we nog niet over de bedragen waar later over gesproken zou gaan worden.

Na het afschieten van het BAM plan bleef het even opvallend stil en toen was daar opeens OMA die zichzelf naar voren schoof als de partij die het wel even zou gaan doen.

En opeens was daar ook de gemeente die dit als vehikel ging gebruiken om Rotterdam Zuid een boost te geven. Een stadion bouwen en de wijk kregen voorrang boven het belang van Feyenoord. Feyenoord City was geboren. Tot overmaat van ramp werd ook het belachelijke plan van een stadion half in de Maas weer van stal gehaald.

Vanaf dat moment werden we overstelpt met allerlei business cases waarvan zelfs een kleuter met leerachterstand nog kon zien dat deze niet realistisch waren. Politici die moesten beslissen over financiële steun in de vorm van aandelen gingen akkoord zonder de dossiers te lezen en zij die het wel gelezen hadden en dus ook niet akkoord gingen vormden helaas een minderheid.

Vervolgens kwam de gemeente ook nog eens met extra eisen waaronder het mobiliteitsplan.  Bewoners van Rotterdam Zuid die altijd al (geen een is er immers ouder dan De Kuip) last hebben gehad van verkeersoverlast bij wedstrijden en evenementen in de Kuip moeten opeens tegemoet gekomen worden vanwege ca 10.000 bezoekers extra. En Feyenoord moest daarin een rol gaan spelen. Wat Feyenoord en de gemeente vervolgens verzonnen hebben is iets waar ze zelfs bij Disney niet op zouden komen.

Supporters moeten de auto uit en om dat te realiseren wordt de verkoop van tickets en seizoenkaarten gerelateerd aan de manier waarop je naar het stadion komt. Natuurlijk verkopen ze het mooi door te zeggen dat je via korting beloond wordt wanneer je lopend, met de fiets of OV komt maar uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer dat je gestraft wordt wanneer je er voor kiest met de auto te komen. Ze gaan immers echt geen geld weggeven (dat kan zelfs niet gezien de business cases). Voor veel supporters die van ver komen is de auto echter de enige optie. Waarom dat kan zelfs die eerder genoemde kleuter met leerachterstand nog wel verzinnen. Deze supporters krijgen dus naast hun (twee)wekelijkse reiskosten ook nog eens te maken met een “boete” voor hun trouw.

Om de verkeersdrukte te spreiden worden supporters opgeroepen eerder te komen en later weg te gaan en de tijd te verdrijven op “de strip” . Dat velen al veel eerder komen voor de PMDS op Varkenoord of vroeg het vak op gaan omdat veel van de meest fanatieke fans geen genummerde plaatsen hebben daar wordt aan voorbij gegaan.

Inmiddels laten veel supporters via social media weten dat indien dit echt onze toekomst is zij hun seizoenkaart niet meer zullen verlengen.  Ik heb dat punt zelf nog niet bereikt maar of ik verleng wanneer we inderdaad verplicht moeten verhuizen dat weet ik nog niet.

 

 

 

Mijn eerste stappen op internet


Geheel toevallig kwam ik er toe op zoek te gaan naar mijn allereerste “website” . Dit was een members pagina op de website van DSV, De Digitale Stad Vlaardingen.

scr dsv

Een toenmalig collega had mij er op gewezen dat je via dsv.nl gratis kon inloggen op het internet.

dsv proxy

Nieuwsgierig als ik was op dat gebied heb ik toen een account aangemaakt en niet veel later bracht ik uren door met kletsen op het Forum van DSV. Op enig moment ontdekte ik dat er aan mijn account ook standaard een eigen pagina gekoppeld was. Met behulp van Word of Worpad heb ik vervolgens mijn eerste pagina ontworpen en na enig geklungel wat HTML aangepast en de pagina gepubliceerd.

Dit geklungel blijkt nu dus nog steeds terug te vinden via webarchive.org.

dsv madego top
dsv madego bottom

Helaas staan de meeste foto’s er niet meer op maar toch is het wel grappig om dit terug te zien.

P.S.  Groeten aan Robbie, Bassman en Sandy

sandysexy

 

 

Italy’s worst hooligans


Supporters Not Customers

Last night I was one of the 5,500 Feyenoord supporters in Rome for the Europa League clash against Roma. This morning I woke up to see everyone from the Italian Prime Minister to the BBC calling for Feyenoord to be punished due to the events of the previous day. I’m here to tell you what really happened at the Spanish Steps, and the story of the worst hooligans ever seen in Italy.

Please note, I arrived in Rome at 1pm on Thursday, so I cannot comment on anything before that.

I arrived at the Spanish Steps in Rome immediately after arriving in the city, following a quick 30 second stop at my hotel to drop off my bag. I had arrived in the middle of a true European away day party, with thousands of people singing, chanting and drinking. Boy, were they drinking.

The Italian authorities had known this was…

View original post 964 woorden meer

Stream Dead Man’s Town: A Tribute to Born In the U.S.A.: A Country Twist on Springsteen’s Classic


TIME

“When I first heard the songs from Born In The USA, as a nine-year old, I thought, ‘Uh, no, this is not for me. I prefer Huey Lewis,’” says Evan Schlansky, the co-executive producer of Dead Man’s Town: A Tribute to Born In the U.S.A. Eventually, though, Schlansky discovered “Thunder Road” and “Born to Run” on a mixtape and fell in love with Springsteen. “There’s something great about discovering Bruce Springsteen when you’re growing up. His music really became the soundtrack to my teenage years,” he noted.

To pay homage to his musical hero, Schlansky struck on the idea of putting together a tribute album, giving an alt-country twist to Springsteen’s album. “I’ve always thought that Bruce Springsteen is secretly a country artist, just without the accent,” he says. He approached Logan Rogers, owner of Nashville’s Lightning Rod Records, to produce Dead Man’s Town, a tribute album, featuring artists…

View original post 249 woorden meer

Russian media dissent from Kremlin lies about MH17


The XX Committee

The Russian Ministry of Defense has just held a press conference on the downed Malaysian Airlines Flight 17 (MH17), lost last week in southeastern Ukraine, in territory under the Kremlin’s control. Moscow’s handle on disinformation is slipping, as current spin is transparently implausible. This bodes poorly for peace and stability in Europe, and speaks volumes — none of them edifying or pleasant — about the Kremlin’s state of mind at the moment.

Propaganda works, and there is no doubt that most Russians believe Kremlin lies about MH17. However, there is dissent, even if not much of it. Today, the newspaper Novaya Gazeta, practically the last independent media outlet in Russia that’s willing to strongly criticize Putin and the intelligence services (not coincidentally, four NG reporters, most famously Anna Politovskaya, have been murdered since 2001, usually under “mysterious circumstances”), published a dissenting account. The piece by Yuliya Latynina…

View original post 761 woorden meer