Inspreektekst Feyenoord City


Geachte raadsleden,

Helaas ben ik niet uitgenodigd om persoonlijk te komen vertellen waarom ik van mening ben dat Gemeente Rotterdam geen groen licht moet geven voor de deelname van 40 miljoen in Feyenoord City. De belangrijkste reden voor de Gemeente Rotterdam en de inwoners van de stad is dat uit de (zoveelste versie van) de business case (BC) overduidelijk blijkt dat er een enorm risico is dat zelfs het worst case scenario (heel subtiel perfect storm genoemd wat toch net iets positiever klinkt) veel te optimistisch is . Dit betekent dat de kans zeer groot is dat de minimaal benodigde bezoekersaantallen etc niet gehaald gaan worden waardoor het stadion niet in staat zal zijn alle toegezegde bedragen aan o.a. de BVO en de gemeente uit te keren. Het feit dat de BVO de business case slechts onder voorwaarden heeft goedgekeurd is een teken aan de wand.

Dat al die bezoekers meer zullen gaan besteden in een nieuw stadion is ook nergens op gebaseerd. In plaats van eerder te komen en langer te blijven hangen zoals de BC veronderstelt zullen de meeste supporters gewoon zowel voor als na de wedstrijden naar hun vaste stamkroegen in Rotterdam Zuid blijven gaan.

Zoals ongetwijfeld vele andere sprekers ook zullen zeggen is met slechts een voorwaardelijke goedkeuring van de BC en de huidige stand van zaken inzake de financiering niet voldaan aan de door de gemeente opgestelde voorwaarden in de position paper. Over de voorwaarde draagvlak zullen we het maar helemaal niet hebben.

Dit zijn de formele argumenten die u als gemeenteraad officieel niet kunt negeren. Het plan voldoet niet aan uw eigen voorwaarden en dus dient uw antwoord een onomwonden NEE te zijn.

Nu mijn persoonlijke beweegredenen. De belangrijkste is voor mij dat ik samen met veel anderen vrees dat dit plan het einde kan betekenen van  ons geliefde Feyenoord. Wanneer de bezoekersaantallen de komende jaren op het huidige niveau blijven zitten we al onder perfect storm hetgeen een lagere bijdrage aan het spelersbudget betekent dan er nu in De Kuip gerealiseerd wordt. Geen groei dus van het spelersbudget, waar het toch ooit lang gelden om begonnen is, maar een ernstige krimp. Het gevolg laat zich raden : kwalitatief mindere spelers, minder sportieve resultaten hetgeen uiteindelijk zal leiden tot weer minder bezoekers. En dan hebben we het nog niet over de vele mensen die sowieso niet naar het nieuwe stadion zullen gaan . Ook het zogenaamde mobiliteitsplan zal daarin een niet geringe negatieve rol gaan spelen.

En dan De Kuip ofwel wat door voorstanders van nieuwbouw de sentimentele reden genoemd wordt. Ik hou van De Kuip met heel mijn hart en het liefst verlaat ik deze als supporter alleen wanneer het echt niet anders kan doordat het technisch en economisch niet meer mogelijk of verantwoord is deze te exploiteren of wanneer de BVO er echt structureel op vooruit gaat. En dan hebben we het dus niet over een paar miljoen per jaar maar echt minimaal over de bedragen die de mensen van OMA  ons in het allereerste beging hebben voorgespiegeld.

Dat het technisch gezien niet mogelijk is om in De Kuip te blijven werd wel beweerd door o.a. de stadiondirectie maar is inmiddels o.a. door TNO ontkracht.

Dat het economisch gezien niet mogelijk is blijkt ook niet waar wanneer we kijken naar het jaar dat Marco Borsato en Rammstein naar de Kuip kwamen voor concerten. Het enige wat moet gebeuren is serieus met Mojo om de tafel gaan zitten om De Kuip weer op de kaart zetten.

Ook hebben de plannen van o.a. Red de Kuip en De Moderne Kuip aangetoond dat het economisch gezien mogelijk is om in De Kuip te blijven. Zelfs zonder grote investeringen in een renovatie maar met kleine aanpassingen moet het mogelijk zijn bijvoorbeeld meer omzet uit de horeca te halen. Het zomerterras of de openstelling van een deel van de horeca voor aanvang van de wedstrijden is daar een mooi voorbeeld van.

Dit zijn in het kort mijn persoonlijke redenen waarom ik tegen een nieuw stadion ben.

Dan is er nog een ding niet besproken en dat is de ontwikkeling van Rotterdam Zuid. Laat ik daar duidelijk over zijn: daar is volgens mij geen enkele supporter tegen mits dat gebeurt met respect voor de huidige bewoners van de wijk. Of daar een nieuw stadion wordt door velen van ons ernstig betwijfeld. Zo worden er op dit moment al enkel mooie projecten gerealiseerd zonder stadion. Maar ook gebeuren er dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen (Tweebosbuurt). Iets wat in de plannen van Feyenoord City zeer waarschijnlijk op veel grotere schaal zou gaan gebeuren.

Ook het mooie verhaal van “de Strip” is puur wensdenken. Horeca en entertainment is er al volop rond De Kuip en of nieuwe winkels levensvatbaar zullen zijn of niet ten kosten zullen gaan van de omzet van o.a. Centrum, Zuidplein en Alexandrium valt te betwijfelen. Winkelcentra waar nu ook al de nodige leegstand is.

Jaren geleden wilde de BVO een nieuw stadion om zo meer geld op het veld te creeren. Na het debacle van HNS en het onnodig afketsen van de renovatieplannen kwam OMA als een duveltje uit een doosje met dit plan voor herontwikkeling van Zuid waarin een nieuw stadion slechts een vliegwiel was voor de rest van het plan ( en een mooie manier om geld te verdienen aan de plannen)  en de BVO de partij was die het geld moest gaan verdienen om het stadion rendabel te krijgen om er daarna iets van terug te krijgen. Werkelijk de omgekeerde wereld en BVO en Gemeente zien het niet of willen het niet zien vanwege andere belangen.

Ik kan nog wel uren doorgaan maar voor mij rest er maar 1 conclusie :

De gemeenteraad dient geen akkoord te geven voor de investering in een nieuw stadion.

De Kuip kan nog jaren mee, zowel technisch als economisch en er is geen enkele goede reden om naar een nieuw stadion te verhuizen behalve voor de mensen die daar geld mee verdienen of er status aan denken te kunnen ontlenen. Daarnaast rammelt de businesscase aan alle kanten hetgeen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt  voor iedereen behalve de initiatiefnemers en Goldmann Sachs. Accepteer het gezichtsverlies en zeg NEE !

Dank voor uw aandacht

Martin de Goede

Moordenaar Corona vs griep, de verwarde persoon


Nog steeds zijn er mensen die zich afvragen waarom er tijdens de coronapandemie minder griepdoden zijn en vinden daarin een argument om zich niet aan de regels te houden.

Laten we het griepvirus eens vergelijken met een “verward persoon” met een mes en het SARS-CoV-2 virus met een getrainde seriemoordenaar met een automatisch vuurwapen.

De verwarde persoon met het mes loopt ieder jaar in dezelfde periode rond en probeert mensen neer te steken. Gelukkig herkennen de meeste mensen de verwarde persoon inmiddels en zijn de meesten die met hem in aanraking komen bovendien in staat zijn aanval grotendeels af te weren. Hierdoor maakt hij jaarlijks voornamelijk dodelijke slachtoffers onder de zwakkeren en zijn er onder de gezondere mensen enkele mensen met (lichte) steekwonden.

Opeens komt daar in de periode dat de verwarde persoon altijd actief is de getrainde seriemoordenaar met zijn automatisch vuurwapen. Omdat hij een veel gevaarlijke wapen heeft is hij in staat veel van de potentiele slachtoffers van de verwarde persoon neer te schieten voordat die kan toeslaan.
(Dit verklaart dus waarom er nu minder griepdoden zijn dan normaal).
Daarnaast wordt hij ook nog niet herkend en zijn bovendien ook de gezonde personen geen partij voor zijn vuurwapen. Er sterven dus mensen die normaal gesproken niets of slechts een steekwond hebben.

Omdat de meeste mensen de verwarde persoon herkennen en bovendien in staat zijn de aanval van de verwarde persoon af te slaan hoeft er in de periode dat deze actief is normaal gesproken niemand binnen te blijven. De zwakkeren kunnen eventueel beschermende kleding krijgen (de griepprik). Weliswaar kan dat wat ongemakkelijk zitten (bijwerkingen) maar zo kunnen ook zij er vanaf komen met hooguit slechts lichte steekwonden.

Dit is anders voor de seriemoordenaar. Niemand herkent hem en niemand is in staat iets te doen tegen meerdere geweerschoten. Je kan hooguit geluk hebben dat er slechts sprake is van een schampschot (lichte klachten corona) maar dan nog zijn de gevolgen vaak erger dan bij een steekwond (griepje). Dit is dan ook de reden dat de overheid nu wel iedereen oproept zo veel mogelijk binnen te blijven en ook niet met veel mensen samen te komen omdat het dan voor de seriemoordenaar veel makkelijker is veel slachtoffers te maken.

Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan kleding die beschermt tegen de geweerschoten (corona vaccin). Ook deze zal ongemakkelijk zitten en misschien nog wel meer dan de kleding die beschermt tegen het mes van de verwarde persoon. Toch is het van belang dat zo veel mogelijk mensen deze gaan dragen omdat eerder is gebleken dat dit soort seriemoordenaars stopt wanneer te veel mensen beschermd zijn.  Natuurlijk is het ieders eigen risico om de beschermende kleding niet te dragen maar wanneer dat er te veel zijn zal de seriemoordenaar niet stoppen.

Kort samengevat :

Houd je aan de regels en laat je vaccineren zodra dat kan !

Feyenoord City: Feyenoorders, laat je horen! — Stadionopzuid.nl


Sinds eind februari ligt het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City voor iedereen ter inzage op diverse locaties van gemeente Rotterdam. Alleen zijn die locaties nu beperkt of helemaal niet toegankelijk. Dit is een gevolg van de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten beperken. Daarnaast kan een zienswijze enkel mondeling of schriftelijk worden ingediend. Speciaal voor…

Feyenoord City: Feyenoorders, laat je horen! — Stadionopzuid.nl

Een scooter voor je tiener. (of toch maar niet ?)


Vandaag had ik het met collega’s over een tiener die een scooter had gekregen. Daarop kwam vervolgens de vraag hoe de ouders dat gedaan hadden met de verzekering omdat verzekeren op naam van de tiener niet betaalbaar zou zijn.

Nieuwsgierig geworden ben ik naar de site van de verzekeraar van mijn eigen scooter gegaan en heb ik de premie voor de betreffende scooter (Piaggio Zip met een aanschafwaarde ca € 2.000) berekend op basis van 0 schadevrije jaren voor mijn leeftijd en voor een zestienjarige. de uitkomst was best wel confronterend.

Voor mezelf kwam ik uit op een maandpremie van € 36,44 voor alleen WA.
Voor beperkt casco was dit € 48,66 en voor volledig casco zelf € 73,44 per maand . Al deze bedragen zijn exclusief assurantiebelasting.

Voor de tiener waren de bedragen schrikbarend hoger, namelijk :
WA € 140,83, inclusief beperkt casco € 179,53 en volledig casco zelfs € 258,90 oftewel alles 3,5 tot 4 keer zo hoog.

Een logische reactie van veel ouders zal dan ook waarschijnlijk zijn de scooter op hun naam te verzekeren en ook de tiener niet als regelmatige bestuurder op te geven. Dat de tiener daardoor onverzekerd rondrijdt i.v.m. fraude zullen zij vaak niet beseffen.

Vervolgens heb ik de premie ook nog eens voor mezelf berekend voor een scooter van 5 jaar oud. Deze kwamen uit op respectievelijk € 28,70 voor WA, € 34,63 beperkt casco en € 45,05 volledig casco.

Hier kwam dus iets naar voren waar ik me al vaker over verbaasd heb en dat is dat de WA premie gerelateerd is aan de ouderdom en de waarde van het voertuig. Dat dit voor cascopremies geldt is logisch maar voor WA zou omgekeerd zelfs logischer zijn. De meeste personen zullen immers zuiniger zijn op een jonger / duurder voertuig en daardoor ook minder snel schade aan derden veroorzaken.

Al met al lijkt de conclusie te zijn dat een tiener financieel gezien bijna verplicht schadevrije jaren moeten opbouwen op een tweedehands scootertje en pas daarna aan een nieuwe kan gaan denken.

Woon-werk met de scooter …


Al enige tijd ga ik bijna dagelijks met de scooter vanaf mijn huis in Schiedam Woudhoek naar mijn werk in ‘s-Gravenzande en terug.

Daarbij verbaas ik me regelmatig over de verkeerssituaties die ik tegenkom.
Zo is er bijvoorbeeld dit punt waarbij (brom)fietsers komend vanaf de Westgaag de Maasdijk moeten oversteken.

Zowel de (brom)fietsers als de auto’s vanaf de Albert Schweizerdreef hebben haaientanden op het wegdek en moeten dus voorrang verlenen aan het verkeer op de Maasdijk.
Op het moment dat er even geen verkeer op de Maasdijk is zou dit vervolgens betekenen dat de (brom)fietsers ten opzichte van de auto’s vanaf de Albert Schweizerdreef rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg zijn en dus voorrang zouden moeten krijgen.
De praktijk is echter dat de Maasdijk dusdanig druk is dat het autoverkeer meestal voorrang neemt zodra er een gaatje is.
Het vervelende is dat bij een eventuele aanrijding tussen een van die auto’s en een (brom)fietser niet meer te zien is dat de auto vanaf de Albert Schweizerdreef kwam en de (brom)fietser dus afhankelijk is van getuigen.

De oversteek Maasdijk / Albert Schweitzerdreef. De haaientanden zijn duidelijk zichtbaar.

Ook op de terugweg is deze oversteek niet ideaal omdat het vluchtheuveltje in het midden niet groot genoeg is voor een (brom)fiets.
Oprijden tot halverwege is dus wel mogelijk maar wel met het risico dat of je voorwiel of je achterlicht eraf gereden wordt.
Het schrijnende is dat er wel verkeerslichten op de Maasdijk staan maar deze alleen maar bedoeld zijn om de bussen komend van de Albert Schweizerdreef vrije doorgang te kunnen verlenen.

De verkeerslichten die uitsluitend voor de bus bestemd zijn.

De volgende plek is de bijzondere oversteek bij de Oranjesluis.
Laat ik er niet te veel woorden aan vuil maken maar volgens mij had dit met nog een extra tunnel voor (brom)fietsers veel beter gekund.

De bijzondere oversteek bij de Oranjesluis

En dan zijn er nog (met name in Vlaardingen) de plekken waar je op de weg rijdt en (geheel onnodig) tijdelijk het fietspad op moet.
Het eerste voorbeeld is de kruising Willem de Zwijgerlaan / Dillenburgsingel met de Holysingel.

Komend vanaf de polderpoort moet je aan het eind van de Willem de Zwijgerlaan even het fietspad op.

Aan de overkant heb je vervolgens een zeer krappe scherpe knik in het fietspad waarbij je bovendien te maken hebt met verkeer van rechts waardoor je deze knik bijna stilstaand moet nemen.
Het gevolg is dat veel bromfietsers deze knik overslaan en op de kruising la de weg weer op gaan. Het gevaar is dan alleen dat ook de fietsers richting Holy op dat moment groen licht hebben.
Wanneer de bromfietsers gewoon op de weg zouden blijven en tegelijk met het autoverkeer mogen oversteken speelt dit niet.

De scherpe knik direct na de oversteek.

De volgende is de kruising Dillenburgsingel/Zwanensingel met de Lepelaarsingel.

Rijdens richting Schiedam moet je vlak voor de kruising het fietspad op. Voor bromfietsers die rechtsaf richting Vlaardingen centrum willen is dit logisch. Voor bromfietsers richting Schiedam echter totaal niet.

Om te beginnen heb je ook hier weer na de oversteek direct te maken met (brom)fietsers komend van rechts.

Vervolgens kan je op het stuk tussen de kruising en de in-/uitrit van de sporthal ook nog eens tegenliggers verwachten. Dit terwijl je na de struiken linksaf de weg op moet en die tegenliggers dus zal moeten kruisen.

In het voorjaar zijn deze struiken bovendien flink wat hoger waardoor je in je spiegel of zelfs wanneer je over je schouder kijkt niet goed kan zien of er op de plek waar je de weg op moet auto’s aan komen.

Het zou een stuk veiliger zijn om bromfietsers pas bij de volgende onderbreking van de berm de weg op te sturen of wanneer ze richting Schiedam Noord willen gewoon op de weg te laten blijven in plaats van ze het fietspad te laten gebruiken.

Nu zijn er ongetwijfeld mensen geweest die ervoor geleerd hebben toen al deze situaties werden aangelegd.
Toch zou ik aan de diverse gemeentes willen vragen of dit niet anders kan.

Daarnaast zou ik aan VVN en de politie willen vragen of het in dit soort gevallen niet beter is het gebruik van het fietspad niet verplicht te maken maar de bromfietser zelf te laten beslissen of hij het fietspad op wil of gewoon op de weg wil blijven .

Update :

Sinds enige tijd is de verkeerssituatie op de kruising Maasdijk – Albert Schweizerdreef flink verbeterd.

Fietsers en bromfietsers hebben nog maar één route om over te steken. De tweede oversteek komend vanaf de Westgaag mag niet meer gebruikt worden. De oversteekplaats(en) voor (brom)fietsers worden bovendien geregeld door verkeerslichten. Deze staan standaard op rood maar gaan binnen een minuut nadat er op de knop gedrukt is op groen.

Complimenten voor de Gemeente Maassluis !

De waanzin van Ajax O19 – Feyenoord O19


Met grote verbazing zat ik te lezen wat er afgelopen weekend gebeurd was tijdens de wedstrijd Ajax O19 – Feyenoord O19 en misschien nog wel meer over de reacties daarop.

De betreffende wedstrijd werd in verband met (wat kleine) ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord O19 en Swift zonder regulier publiek gespeeld. Officieel zouden van beide clubs alleen ouders en begeleiders aanwezig zijn.

Op een moment dat Feyenoord bijna scoorde werd door een deel van de meegereisde familieleden gejuicht. Vervolgens bleek dat Ajax voor het eigen publiek wel heel ruim was omgegaan met de invulling van “ouders en begeleiders” .

Een groep van ruim 50 man van de “harde kern” van Ajax trok woedend richting het vak met ouders en familieleden van de jonge Feyenoordspelers. Op de beelden zie en hoor de je de paniek van o.a. kleine kinderen.

Hierop werd de wedstrijd in eerste instantie tijdelijk en uiteindelijk definitief vastgelegd.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Het duurde een tijd voordat beide clubs met een officieel statement naar buiten kwamen (het schijnt dat Ajax in eerste instantie van plan was de reactie van de KNVB af te wachten) en toen dat uiteindelijk gebeurde waren de statements belachelijk slap.

Het statement van Feyenoord beperkte zich tot een kort verslag van de gebeurtenis en dat nog niets bekend was over het uit- of overspelen van de wedstrijd. Geen enkele afkeuring of beschuldiging. Feyenoord had op dat moment moeten durven verklaren dat Ajax gefaald had en dat wat hun betreft uit- of overspelen geen optie was. Schijnbaar is het makkelijker een stevig standpunt in te nemen wanneer het over (vermeend) wangedrag van je eigen aanhang gaat dan wanneer het gaat om een andere club die faalt in het creëren van een veilige omgeving voor spelers en familie.

AFO19 statement F

Het statement van Ajax was nog stuitender . Van der Sar “keurde het af” terwijl de juiste woordkeuze natuurlijk “veroordelen” had moeten zijn. Dit impliceert tenminste dat je ook van plan bent het te bestraffen. Iets afkeuren klinkt meer als een standje geven zonder dat er verdere consequenties aan zitten. Bovendien had hij de hand in eigen boezem moeten steken en moeten toegeven dat deze personen nooit bij deze wedstrijd aanwezig hadden mogen zijn, dat zij nooit tot bij het “uitvak” hadden mogen komen en dat hij daarom een reglementair verlies niet meer logisch zou vinden. Ook excuses aan de bedreigde familieleden vergezeld van de opmerking dat uitgezocht zal gaan worden hoe het kan dat de groep harde kern supporters binnen hebben kunnen komen en waarom ze niet veel eerder zijn tegengehouden waren op zijn plaats geweest.

AFO19 statement A

En dan de KNVB. Die bleef gewoon helemaal stil. Niets op hun website. Niets op social media. Gewoon absolute radiostilte. Dat hebben we wel eens anders gezien.

En tenslotte de pers . Vrijwel nergens een harde veroordeling en soms zelfs onjuiste berichtgeving die later werd aangepast (hallo NOS) n.a.v. berichten op twitter.

De reacties van fans die “onze” verontwaardiging niet konden begrijpen en het hadden over calimero-gedrag laat ik maar even buiten beschouwing.

Wat mij betreft zijn zij echter nooit meer welkom in Rotterdam en zou feyenoord moeten kunnen weigeren ooit nog op “De Toekomst” te spelen.

Lees ook :

“Een lichte provocatie, maar de Ajax-supporters reageerden heftig”

Feyenoord-spelers belaagd bij duel Jong Ajax (2004)

De bromsnor discussie


Al een paar jaar hoor je geluiden dat de overheid een helmplicht voor snorscooters wil invoeren. Onlangs ging 020 nog een stukje verder door snorscooters net als bromscooters niet meer op het fietspad maar op de weg te laten rijden. De reden zou zijn dat dit de verkeersveiligheid ten goede zou komen.

Nu maak ik zelf al enkele jaren voor het woon-werkverkeer gebruik van een (brom)scooter en verbaas ik me over deze plannen.

De enige oorzaak waardoor snorscooters slecht zijn voor de verkeersveiligheid op fietspaden is dat veel daarvan (veel) harder rijden dan ze officieel mogen.
In plaats van dit aan te pakken worden nu de regels aangepast aan de weggebruikers die zich net aan de regels houden.

Dit komt de veiligheid van fietsers misschien ten goede maar niet de verkeersveiligheid op de weg. Als bromfietser mag je 45 km/u en rijd je midden op de weg tussen de auto’s die 50 km/u mogen. Nu lijkt een verschil van 5 km/u misschien niet veel maar wanneer je in je spiegel kijkt zie je de auto’s toch best snel naderen. Vervolgens gebeurt het regelmatig dat de automobilist gaat zitten “duwen” in de hoop dat je naar de zijkant van de weg gaat.
Met een lagere snelheid is het niet verantwoord midden op de weg te rijden en dus zullen snorscooters aan de zijkant van de weg moeten rijden. Het gevolg is dat ongeduldige automobilisten zullen gaan inhalen, ook op plekken waar dat niet of nauwelijks mogelijk is. Dat dit veel ongelukken tot gevolg zal hebben moge duidelijk zijn.

Snorscooters waren / zijn bedoeld als gemotoriseerd alternatief voor de fiets. Omdat er geen helmplicht voor geldt is het echter onder veel jongeren een populair alternatief voor de bromfiets. Voor deze groep is de maximum snelheid van 25 km/u vaak niet genoeg en dus worden snorfietsen opgevoerd waardoor ze soms zelfs nog sneller kunnen dan een niet opgevoerde bromfiets. Ook ik word geregeld ingehaald door een snorfiets waarvan de bestuurder dan ook nog eens lekker naar muziek zit te luisteren.

Het aanpassen van de regels aan deze groep dupeert de personen waarvoor de snorfiets / snorscooter eigenlijk bedoeld is. De juiste oplossing is gewoon de regels hard en streng handhaven met minimaal de volgende straffen:

  • Boete voor te hard rijden
  • Boete voor het niet voldoen aan de gegevens van het kentekenbewijs
  • Boete voor onverzekerd rijden (de snorscooter is immers geen snorscooter meer)
  • De snorscooter verplicht laten ombouwen tot en herkeuren als een bromscooter.
  • Een tijdelijke ontzegging voor een snorscooter.

Overzicht veel voorkomende boetes

Nu is het nog zo dat de snorscooter weer standaard gemaakt moet worden. Het is voorspelbaar dat deze korte tijd later toch weer opgevoerd zal zijn. Met bovenstaande straffen is het alleen de bestuurder die zich niet aan de regels houdt die de weg op zal moeten en een helm zal moeten gaan dragen. Bovendien zullen de boetes en de kosten van het ombouwen en herkeuren een mogelijke drempel zijn om een snorscooter niet op te voeren.

Maar ja, ik ben slechts een weggebruiker dus de overheid zal wel weer anders beslissen.

“Hunnie” seizoen 2018-2019


Oké, ik moet toegeven dat het knap is wat “hunnie” presteren.

Zo laat in het seizoen nog volop meedoen op 3 fronten waaronder Champions(?) League is heel knap en eigenlijk zou minimaal 1 prijs dan ook verdiend zijn.

En ja, puur zakelijk gezien is het vanwege de punten goed voor het Nederlandse voetbal en ook is het goed voor de uitstraling van Nederland. (overigens is het voor de Nederlandse competitie helemaal niet zo goed want er ontstaat een verschrikkelijke scheefgroei in de financiën)

Toch blijf ik hopen dat “hunnie” op het laatste moment op alle 3 de fronten misgrijpen.

En ik hoor de mensen nu al roepen “calimerogedrag” of vragen “waarom dan ?”.

De reden is eigenlijk heel simpel. In de jaren dat “hunnie” geen prijzen wonnen had je eindelijk eens geen last van die eeuwige arrogantie van hun “supporters”.

Zelfs de media waren niet altijd meer op hun hand.

Nu het eindelijk weer eens wat beter gaat zie je overal die sluimerende arrogantie weer ontwaken en ook kan je de radio, televisie of computer niet meer aanzetten zonder dat “hunnie” bejubeld worden.

Mijn ergste nachtmerrie voor dit seizoen is dan ook dat “hunnie” de triple pakken.

Toch blijf ik hopen op mijn droomscenario voor seizoen 2018-2019 :

“Helemaal niets in Amsterdam !!!”

 

De hardloopster en de “vliegtuigman” van de Maasdijk


Bijna elke dag zie ik ze en ik bewonder ze allebei.
Niet om hun uiterlijk; daarvoor zie ik ze te kort.
Niet om wie ze zijn want ik ken ze verder niet.
Nee, ik bewonder ze om wat ze doen.

De hardloopster

Zij is er met weer en wind,
regen, hagel, sneeuw, storm of juist extreme hitte.
Altijd loopt zij rond 07:45 haar route.
Komend vanaf de richting ‘s-Gravenzande loopt zij richting Oranjesluis en terug.
Haar in een staart, mond iets open en blik op oneindig.
Soms kijk ik haar aan maar zij lijkt het niet te zien.
Zij is gefocust op haar doel; haar route lopen.

De “vliegtuigman”

Hij komt op zijn fiets aanrijden bij de rotonde bij “De Bosrand”
Handen in de zakken, langs zijn lichaam of op zijn rug maar nooit aan het stuur.
En dan komt de helling richting “De Bosrand”
De armen gaan omhoog en hij houdt ze gespreid
Als een vliegtuig gaat hij naar beneden.
Zoals we allemaal als kind wel eens deden.
Ook hem kijk ik soms aan maar hij lijkt het niet te zien.
Hij is weer even kind, elke dag opnieuw.

Ik bewonder ze allebei
Haar om haar vastberadenheid
Hem omdat hij elke dag even kind durft te zijn.

De Zienswijze Feyenoord City nog eens bekeken


Op 6 juni 2018 ontving ik deze mail van DCMR :

Geachte heer, mevrouw,
 
In de periode van 5 januari tot 15 februari 2018 heeft u gereageerd op het Startdocument bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER) Feyenoord City. Uw reactie heeft nummer    8c    gekregen.
 
Bijgaand ontvangt u namens het college van B&W van de gemeente Rotterdam de Nota van Beantwoording Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Bestemmingsplan Feyenoord City, vastgesteld op 5 juni 2018. Hierin kunt u met het nummer van uw reactie de beantwoording opzoeken via de tabel in de bijlage.
 
De bijgevoegde brief van het college aan het projectbureau Feyenoord City bevat een beschrijving van de aandachtspunten voor het milieueffectrapport .
 
Met vriendelijke groet,
 
Adviesloket RenL
xxxxxxxxxxxxxxx
Medewerker Procesbeheer
 
Hetgeen ik had ingestuurd viel terug te vinden onder 3.3.20

Indieners vragen waarom de gemeente Rotterdam in Feyenoord-City renovatie van De Kuip niet heeft meegenomen als alternatief voor peperdure en risicovolle nieuwbouw?

Een van de indieners geeft als oplossing om Feyenoord City te realiseren door de omgeving Cor Kieboomplein met de Kuip te verbinden door middel van een tunnel op de plaats waar nu de Stadionweg is. Deze zou een of meer uitgangen richting parkeerterreinen kunnen krijgen. Voorkomen wordt een keuze voor onnodige nieuwbouw in combinatie met verplichte verhuizing van ondernemers (panden moeten worden gesloopt). Daarnaast geeft deze indiener aan dat horeca en entertainment al aanwezig zijn op de Cor Kieboomplein. Door het aanleggen van de tunnel zou op de plaats van de Stadionweg een park gecreëerd kunnen worden. Met het geld dat op deze manier wordt gespaard, kunnen heel veel projecten voor Rotterdam Zuid worden gefinancierd.

Een indiener wijst erop dat het peperdure nieuwbouw project niet realistisch en niet te onderhouden is op langere termijn in verband met het wegvallen van Europees voetbal voor Nederlandse voetbalclubs.

Dit zal niet alleen een gigantisch negatief effect hebben voor de directe inkomsten van Feyenoord City, maar ook de aantrekkingskracht van Feyenoord City richting buitenlandse toeristen.

(zienswijzen 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 14C, 15C, 16C, 22C, 23C, 25C, 26C, 27C, 28C, 29C, 32C, 33C, 34C, 37C, 38C, 39C, 40C, 42C, 43C)

In het MER zal een apart hoofdstuk worden opgenomen hoe gekomen is tot de keuze voor een nieuw stadion op de huidige locatie, conform het advies van de commissie voor de m.e.r..

Hierbij wordt ingegaan op de vergelijking tussen het voorliggende plan en renovatie van de Kuip. In de onderbouwing van de locatiekeuze is al eerder ingegaan op de meerwaarde van het huidige plan ten opzichte van een stadion in de Stadiondriehoek.

Ondertunneling van de Stadionweg zien we als een dure optie, die de keuze voor een stadion (renovatie of nieuwbouw) in de Stadiondriehoek nog onaantrekkelijker maakt en beperkte toegevoegde waarde heeft.

De stelling dat het project niet realistisch is, onderschrijven wij niet. De haalbaarheidsstudie heeft de financiële haalbaarheid aangetoond. Het college gaat er vanuit dat dit de komende periode in de uitwerking bevestigd zal worden.

Onder dit punt vinden we twee punten waarvan de antwoorden inmiddels onjuist zijn gebleken .
De meerwaarde van het huidige plan t.o.v. de Stadiondriehoek is er niet. Uit meerdere afbeeldingen en stukken is gebleken dat juist de gekozen locatie (zoals ze het zelf zo graag noemen) suboptimaal is.
Dat het plan niet realistisch is dat is deze week duidelijk gebleken toen er dankzij Stadion op Zuid meer van het ISG naar buiten kwam dan gewenst was.
2018-08-31 15_56_19-Stadion Feijenoord - Google Maps
De suggesties de Stadionweg te vervangen door een tunnel waardoor een verbinding zou ontstaan met het Cor Kieboomplein waar alle horeca etc al aanwezig zijn was van mij afkomstig.
Zonder enige onderbouwing (waar kennen we dat van ?) werd dit afgedaan als een (te) dure optie.
Natuurlijk is deze optie niet goedkoop maar je kan je met de kennis die we inmiddels hebben serieus afvragen of dit wel duurder is dan het alternatief.
Bij een nieuw stadion op de voorgestelde plek zal immers ook flink geïnvesteerd moet worden in infrastructuur. Zo is er daar nu nog geen goede verbinding vanaf de snelweg en is er ook geen treinstation dat bovendien ook weer voorbereid zal moeten zijn op het scheiden van supportersstromen.
Allebei zijn bij de stadiondriehoek wel aanwezig plus een tram die voor de deur stopt en de watertaxi die bij de Piet Smitkade een halte heeft.
Ik ben dan ook erg benieuwd of er onder de supporters iemand te vinden is met voldoende know-how om de kosten van een tunnel af te zetten tegen de extra investeringen die noodzakelijk zijn voor een goede bereikbaarheid van de beoogde locatie zodat ook dit derde punt als onjuist afgedaan kan worden.